Dobór podziałki zębów piły taśmowej do metalu

Podziałka zębów (zwana też skokiem zębów) oznacza ilość zębów na 1cal (1cal=2,54cm=25,4mm) piły taśmowej. Np.

  • 2/3 oznacza od 2 do 3 zębów na 1cal (25,4mm) piły - są to zęby duże i rzadkie;
  • 10/14 oznacza od 10 do 14 zębów na 1cal (25,4mm) piły - są to zęby drobne i gęste.

Dobór podziałki zębów przeprowadzamy w oparciu o przekrój i kształt ciętego elementu. Dla profili i rur istotnymi parametrami są grubość ścianki s oraz szerokość (średnica) d całego elementu.

 

Dobór podziałki zębów - profile i rury

S [mm] -
grubość
ścianki
D [mm]- wymiar przecinanych profili i rur
20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 6/10 -
3 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/10 5/8 5/8
5 8/12 8/12 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
6 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6
8 6/10 6/10 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
10 - 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 3/4
12 - 5/8 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 3/4 3/4
15 - 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4 2/3
20 - - 4/6 4/6 3/4 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3
30 - - - 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3 2/3
50 - - - - - 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Piły taśmowe - tabela doboru podziałki zębów dla profili i rur


Przykłady doboru podziałki zębów dla profili i rur:

  1. Materiał do cięcia: profil zamknięty 60 x 60mm i grubości ścianki 3 mm, korzystając z tabeli dobieramy podziałkę 10/14;
  2. Materiał do cięcia: pakiet rur ø 20mm i grubości ścianki 2 mm cięty w trzech warstwach o szerokości pakietu 60 mm, z tabeli dobieramy podziałkę 8/12.

 

 

Dobór podziałki zębów - materiały pełne

  D [mm]- wymiar materiałów pełnych
<10 10-20 20-50 50-80 80-120 120-200 >200
Podziałka 10/14 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3
Piły taśmowe - tabela doboru podziałki zebów dla materiałów pełnych


Przykłady doboru podziałki zębów dla materiałów pełnych:

  • Materiał do cięcia: wałek pełny ze stali ø 90mm, korzystając z tabeli dobieramy podziałkę 4/6